Автопортрети – 2008

Реших да отбележа 50-годишнината си със серия автопортрети, направени на места, които по един или друг начин са свързани с живота ми през тези години – Лом, Дунава, където израстнах; пътищата, които не преставам да кръстосвам; машиностроенето, където работих първите години след дипломирането си; Южното черноморие, където обикновено се събираме в края на лятото – приятели, фотографи; Плевен, където живях 20 г. и т.н.

Copyright Antoan Bozhinov 2014. Design and development by