LP

Изложбата "Светът на L.P." е финансирана от Фондация "Работилница за граждански инициативи" по програма "Общностно развитие и гражданско участие, фонд "Хората решават"" с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа".LP – това е светът на малките хора. Същият свят, в който живеем и ние, “големите”. Виждаме ги рядко. Защо? От една страна, общите пространства не са съобразени с техните нужди. Което затруднява извършването на съвсем прости действия като пазаруване, достъп до здравни заведения, държавни и общински сгради, ползване на градския транспорт. От другата е неприятното сепване, ироничните погледи, подхвърлените реплики и неприязън, които срещат навън. Свикнали сме да търсим полярното и противопоставянето. Като че ли още не сме се оттърсили от еднородността и парадността на онова общество, отпреди 20 години, което навсякъде слагаше стени и прегради. Ако се огледаме в природата наоколо, ще срещнем толкова много и различни божии създания, че ако тръгнем да ги поляризираме и противопоставяме, няма да ни стигне енергията на вселената... Те си приличат в едно – ниския ръст. Който е следствие на повече от 350 заболявания, понякога и на лекарски грешки. Имат много и различни здравни проблеми, които се задълбочават с възрастта повече, отколкото при другите. Но не можем да ги наречем “болни хора”. Не можем да им лепим етикети и да ги маргинализираме. Какъв е броят на малките хора в България? – няма статистика. Може да са двеста, триста, хиляда... Тази изложба си поставя скромната задача да изведе от анонимност, доколкото може, малките хора в България. Да покаже истината, такава, каквато е – те са в малкия и големия град, на село и в столицата, а не само в цирка, филмите и реалити шоутата. Те са инженери, лекари, икономисти, както и обитатели на социални заведения, безработни, семейни или самотни, т.е. - като всички други. Но им е по-трудно, отколкото на много други. Нека свалим част от товара им, тази част, която зависи от нас. От 2009 до 2013 г. изложбата е показвана в София – 4 пъти – Галерия „Алма Матер” на СУ „Св. Климент Охридски”, БНР, Централни хали и на ул. „Париж” 1; ХГ „Илия Бешков”, Плевен; Стара Загора, Бургас, Русе, Ловеч, Видин, Монтана, Лом.

Copyright Antoan Bozhinov 2014. Design and development by